• HER KJØRER DU: Mens fylkesvei 7 er stengt, kan du bruke disse omkjøringsveiene. Se beskrivelse i artikkelen. FOTO: BTGRAFIKK

Disse veiene er åpne etter raset

Slik kommer du deg fra Øst til Vest mens fylkesvei 7 er stengt ved Tokagjelet.