Landingsbanene ligger tett som hagl i Sogn og Fjordane. Fra Førde lufthavn på Bringeland til flyplassen i Gloppen, tar det knapt halvannen time med bil, mens det til Florø Lufthavn i vest tar drøyt timen. Reiser du østover bruker du under to timer på å komme deg fra Gloppen til flyplassen i Sogndal. Og som om ikke det skulle være nok. Det finnes også en flyplass i Volda, én time og førtifem minutter fra Gloppen.

Blir mindre reisetid

Samtidig er det varslet dramatiske samferdselsendringer i årene som kommer. Når E39 står ferdig en gang om kanskje 20 år, er det ventet at reisetiden vil kuttes kraftig.

— Vi har ikke hatt noen konkrete flyplasser og regioner i tankene, men hvis reisetiden kuttes betydelig vil det være naturlig at dette får konsekvenser for flyplasstrukturen, sier Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen.

Han mener større flyplasser med godt flytilbud i mange sammenhenger er å foretrekke fremfor små lufthavner med langt mellom avgangene.

— Selv om vi ikke har noen konkrete flyplasser i tankene, så har vi heller ingen aversjoner mot å se på strukturendringer. God konkurranse, større flyplasser og flere avganger kan i mange tilfeller være et gode.

Tydelig på kuttI Høyre og Frps regjeringserklæring, slås det klinkende klart fast:

"Der det er hensiktsmessig vil regjeringen bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner".

Florø-ordfører Bengt Solheim-Olsen (H) mener større flyplasser ikke nødvendigvis er løsningen for distriktene.

— For vår flyplass sin del så er det viktigere med flere avganger, enn at vi får lengre rullebane og større fly ned her. Det er bedre for næringslivet vårt at man kan reise til Oslo en fire-fem ganger om dagen, enn at det går ett Norwegian-fly og ett SAS-fly på samme tidspunktet hver dag.

Han frykter ikke en nedleggelse av egen luftfhavn, dersom regjeringen finner ut at de skal redusere antallet.

— Skal man velge en hovedflyplass så tar jeg det for gitt at det blir Florø. Dette er den kortbaneflyplassen i landet med flest passasjerer. Vi føler oss rimelig trygge på at Avinor vil være med å videreutvikle denne.

Arild Iversen (KrF) i Volda mener det ikke er urimelig å se på å legge ned flyplasser med dårlig trafikkgrunnlag. Det gjelder imidlertid ikke deres flyplass Ørsta-Volda.

— Det er en av de små flyplassene i Norge som har økt trafikken sin mest de senere årene.

Gode tanker

Frank Willy Djuvik (Frp) mener absolutt er potensial for nedleggelser og sammenslåinger av flyplasser i Sogn og Fjordane.

I dag, påpeker Djuvik, må man reise til Oslo eller Bergen for å komme seg til Oslo, eller videre ut i verden. Større flyplasser med større passasjergrunnlag vil gi flere avganger til nye destinasjoner, mener han.

— Da kan vi få avganger til transittsteder som London og København fra vårt eget fylke. Mer konkurranse vil også gi billigere billetter.

Jenny Følling (Sp), vararepresentant for partileder Liv Signe Navarsete på Stortinget, reagerer sterkt på utspillet til Djuvik og formuleringen i regjeringserklæringen.

— Dette innebærer at flere får lengre avstand til flyplassen sin. Og skal selskapene være konkurransedyktige, må de fylle opp flyene. Det betyr færre avganger. Det er ikke dette næringslivet i fylket vårt trenger.