• SKEPTISK: - Vi frykter økt risiko for ulykker hvis man legger til rette for sambruksfelt i Fjøsangerveien, sier overbetjent Jan Petter Selle ved sentrumspolitiet. Her står han på gangbroen ved Krambua på Fjøsanger. FOTO: LEIF GULLSTEIN

Politiet sier nei til samkjøringsfelt

I to år har de kranglet om Fjøsangerveien. Statens vegvesen vil prøve ut felt for kompiskjøring, men politiet frykter ulykker.