Lærdal byggjer senter for Gjesmesamlinga

Eit stort fleirtal i kommunestyret sa i går ja til å byggje eit kunst– og kultursenter i Lærdal.