Kjører med halvfullt tog

NSB satte på et ekstra togsett fra Oslo til Bergen. Men det var det få som fikk vite.