Ser på involvering av brukere som pengesløsing

Arkitektpsykolog Oddvar Skjæveland mener det blir mange dårlige byggløsninger fordi brukerne ikke involveres i planleggingen.