- Mistet alt

Dette er alt som er igjen av huset i Solund.