Avviser at huset blir for høgt

Ordførar Liv Kari Eskeland meiner både byggjehøgda og habiliteten hennar held mål.