• RASKE BESLUTNINGER: Ann Vigdis Kvitland i NTL mener at store omstillinger og raske beslutninger har ført til at de ansatte er blitt overkjørt i Nav. FOTO: ODD E. Nerbø

Nav får fredsmegler

Tillitsvalgte i Nav Hordaland føler seg overkjørt av ledelsen. Problemene er så store at det er opprettet en egen stilling for å bedre kommunikasjonen mellom toppen og de ansatte.