Tror dusørmysteriet løses

Politiet tror de finner ut hvem som hengte opp mer enn 30 eksemplarer av denne plakaten i Sunnhordland.