- Hordaland er som et Mini-Norge

Tungt trafikkerte veier og ferger du skal nå. Dette er noen av forklaringene.