• (1/2)
    GIR SEG: Kristin Halvorsen. FOTO: SCANPIX

Kristin Halvorsen trekker seg