Norske elever leser og regner bedre

Norske skoleelever viser fremgang i både regning og lesing. Det fremgår av resultatene i de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS.