• FORTENT: - Eg er svært glad. Eg tykkjer faktisk vi fortener prisen seier Fylkesordføraren i Sogn og Fjordane Åshild Kjelsnes. FOTO: ØYSTEIN TORHEIM

Nynorskpris til Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune er kåra til årets nynorskkommune i 2012.