- En av våre største utfordringer

I 2009 døde tre ganger så mange 16- og 17-åringer som året før. - Vi har ikke gode forklaringer på hvorfor, sier veidirektøren.