Redningsmannskaper øver på ras

Bergen Brannvesen og Fana Røde kors hjelpekorps i kamp med naturkreftene.