Vil vrake veteran

Øistein Christoffersen vil gjøre Gamle Vossebanen-traseen om til sykkelvei. Det blir det bråk av.

Publisert Publisert

Tuut. Tuut. Tuut. Det gamle veterantoget tøffer ut fra Garnes stasjon. Røyken fra damplokomotivet danner små skyer på den blå himmelen. Solen skinner og inne i toget sitter passasjerer tett i tett for å være med på den 18 kilometer lange togturen til Midtun stasjon.

— Det er vandalisme og historieløst å komme med et slikt utspill.

Ivar Johan Gubberud

Siste stopp, Haukeland stasjon

Enn så lenge. Nå vil byråd Øistein Christoffersen (Frp) korte ned turen til det gamle veterantoget. Han vil nemlig gjøre om traseen mellom Haukeland stasjon og Midtun til sykkelvei.

— Jeg ønsker å forbedre vilkårene for syklister fra Haukeland stasjon i Arna til Midtun. Det er et spesielt trafikkfarlig område. Ved å gjøre om denne traseen til sykkelsti, vil vi unngå dette. Dette kan også gjøres uten at det går på bekostning av bilistene, sier Øistein Christoffersen.

- Historieløst

Det synes lederen i Museet Gamle Vossebanen, Ivar Johan Gubberud, er en veldig dårlig idé.

— Det er vandalisme og historieløst å komme med et slikt utspill. Det blir som å si at alle de tomme kirkene skal gjøres om til sykkelparkering, sier Ivar Johan Gubberud.

Han forteller at denne saken ble bredt debattert i Bergen kommune i 1996. Da var det et overveldende tverrpolitisk flertall for å bevare jernbanelinjen som en museumsjernbane.

— Det virker veldig lite gjennomtenkt å komme med et slikt utspill. Man må tenke seg om og finne andre løsninger. Man kan ikke bare ta seg til rette, sier han.

— Vi aksepterer at de også har et behov, men spørsmålet er om de skal ha en hel trasé. Vi må klare å få til en løsning som er bra for begge parter, sier Christoffersen.

Mangel på areal

Christoffersen mener at det i Bergen er mangel på areal og at togtraseen derfor er ypperlig å bruke til sykkelsti.

— Det er mange konflikter mellom gående, syklende og bilister. Det er viktig å få separate traséer for å bedre sikkerheten for alle gruppene. Her ligger det en trasé som er opparbeidet og som kun trenger et annet dekke, sier han.

Les også

- Heller sykkelsti enn veterantog

For to år siden var det en bydelspolitiker fra KrF, som også ønsket å gjøre om deler av traséen til sykkelsti.

— Det er flere kryssende hensyn og da er det kommunen sin ubehagelige oppgave å velge mellom dem. Jeg tror det er mer vilje i dag enn det var for to år siden, sier Christoffersen.

Gubberud har liten tro på at utspillet til Christoffersen vil få noen følger for Gamle Vossebanen.

— Jernbanen har plukket ut seks kulturminner og Gamle Vossebanen er en av dem. Banen er et nasjonalt kulturminne og er jernbanens svar på stavkirken, sier han.

Vil utvide traseen

Gamle Vossebanen hadde 40 års jubileum i fjor og det gamle veterantoget har kjørt siden 1992. Gubberud med flere har så langt brukt over 200.000 dugnadstimer. Nå vil de forlenge traséen.

— Vi ønsker å tilbakeføre sporet til Nesttun, slik at traséen bli ytterligere 1 kilometer. Da får vi også gjenopprette stasjonen på Nesttun, sier Gubberud og legger til.

— Vi tenker helt motsatt av Christoffersen. Dette er et etablert tilbud og bare i dag hadde vi 150 passasjerer fra England om bord. Vi ser absolutt muligheter til å kunne øke kapasiteten ytterligere.

Hva synes du om forslaget til Øistein Christoffersen? Si din mening under.

Publisert