• KONSEKVENSENE: Den økonomiske krisen er i første omgang en uro som slår ut i markedet og på børsen. Men den kan føre til at norske forbrukere blir mer forsiktige med pengebruken. Sannsynlige effekter er lavere inflasjon, noe lavere lønnsvekst, litt høyere ledighet, men samtidig også mindre renteøkning enn det som er forespeilet, mener økonomiske eksperter BT har snakket med. I tillegg kan uroen slå inn på olje- og eksportindustrien hvis krisen blir selvforsterkende.

Slik rammer den nye krisen

Flere land som sliter med gjeldssituasjonen, fall på børsene både her hjemme og ute og politiske skjær i sjøen i USA. Hva betyr så den nye økonomiske krisen for deg og meg?