• (1/4)
    FOR ETTERTIDEN: Bergen kommune vil dokumentere Den blå steinen i sin nåværende funksjon som sørgested. Kommunen vet ennå ikke helt hvordan det skal gjøres. FOTO: ØRJAN TORHEIM

Vil ta vare på sørgesteinen

Bergen kommune har planer for Den blå steinen.