• (1/2)
    VAIERFESTE: I spreiekammeret skal ståltrådane som held Hardangerbrua oppe, tjorast fast. FOTO: RUNE SÆVIG

Piggsvin av stål?

Nei, dette er feste for 10.032 ståltrådar.