I en e-post til BT skriver Lia Oostingh, tidligere teamleder for sjøløvene ved Akvariet, at leveområdene er utdaterte og ikke tilfredsstiller dagens standarder.

Etter hennes mening bør flere av områdene forbedres.

Oostingh sier seg også enig i kritikken de ansatte kom med i mistillitserklæringen mot daglig leder Kees Ekeli.

— Når de ansatte har pekt på omstendigheter som ikke er bra for dyrene, har det ikke blitt godt mottatt av Ekeli. Det har jeg selv opplevd, sier hun.

Oostingh sluttet på Akvariet i august.

Det verste hun har sett

Hun trekker frem leveområdene til pingvinene, selene og sjøløvene som eksempler på hvilke områder som bør forbedres.

— Et forkastelig eksempel er selbassenget. Når man ser på selenes atferd og behov, er leveområdet deres det verste jeg noen gang har sett.

Oostingh forklarer at selene er byttedyr, som konstant føler seg truet når publikum er rundt dem.

— En sels forsvar er at den speider etter farer langt unna, slik at den kan svømme bort fra faren. Selene på akvariet kan ikke gjøre dette, siden det er høye vegger rundt bassenget som blokkerer utsikten deres.

Hun synes også at bassenget er veldig kjedelig utformet.

— Bassenget tilbyr ikke selene nok stimuli til at de kan utføre sin naturlige atferd.

For kaldt for sjøløvene

TIDLIGERE ANSATT: Lia Oostingh avbildet på Akvariet sammen med sjøløven Mossy. (Foto: Privat).

Oostingh trekker også frem sjøløvenes forhold som problematiske.— Vinteren 2013 var det veldig kaldt, og vanntemperaturen ble for kald for dem. Problemet var at det ikke var nok plass på land til at alle kunne få nok tid ute av vannet til søvn og hvile. Vi var maktesløse, og måtte sitte og se på deres kamp for å holde varmen mens de raste ned i vekt.

Ifølge Oostingh burde sjøløvene ha et innendørs lokale for slike situasjoner, noe de ikke har i dag.

Oostingh peker også på kritikkverdige forhold med pingvinenes basseng.

— Pingviner er veldig nysgjerrige og bruker nebbene til å utforske. Det var lite gjennomtenkt å dekke overløpene i bassenget med rister. Det tok ikke lang tid før noen av dyrene satte seg fast og ble skadet.

Hun forteller at den lave broen som ble bygget over bassenget skapte problemer i begynnelsen.

— Pingviner hopper opp av vannet når de svømmer fort. I begynnelsen slo de hodet i broen. Heldigvis kan pingviner lære å tilpasse seg, og det gjorde de.

Oostingh forteller at hun tok opp forholdende med Ekeli da hun jobbet der, noe Ekeli mener hun ikke har gjort.

— Kan alltid bli bedre

Ekeli synes det er synd at Oostingh og andre ansatte har opplevd det som vanskelig å komme til ham med innspill.

— Det er synd at de har oppfattet det sånn. Dette er noe jeg vil bli bedre på, sier han.

Han bekrefter at noen av pingvinene fikk skader av ristene som dekker overløpene i bassenget.

— De fikk skader på neglene, fordi de sto oppå ristene. Men dette har vi utbedret, slik at det ikke skal være noe problem lenger.

Ekeli er enig med Oostingh i at selbassenget er modent for en oppdatering.

— Selenes basseng står definitivt for tur til en utskiftning. Det er fra 1960-tallet, sier han.

Når det gjelder sjøløvenes velferd mener Ekeli at Oostingh burde ha funnet en løsning.

— Det var hun som var ansvarlig for sjøløvene.

Han mener generelt at dyrene på akvariet har det bra.

— Men det kan selvfølgelig alltid bli bedre, og vi kommer til å gå gjennom dyrevelferden med argusøyne fremover.