• PASS OPP: Fjell kommune på Sotra er et av stedene Vegtrafikksentralen trekker frem. Dette bildet er fra fylkesvei 555 Krossleitet lørdag kveld. FOTO: STATENS VEGVESEN

Disse fire stedene er det spesielt glatt