• HEMMELIGE DOKUMENTER: I opplysninger fra overvåkingssjef i Bergen, Dankert Thuland, står det at August Rathke var medlem av NS fra høsten 1940 til februar 1941.

NS-opplysninger med i Saborg-bok

August Rathkes angivelige, halvårige NS-medlemskap som 14-åring blir del av historisk bok om Saborg i Bergen.