• rip NY.jpg

Minneside ryster familien

På Facebook er det opprettet minneside om Pål-André Misje Madsøy. Moren reagerer.