• LEI: Tormod Carlsen, leder av den lokale velforeningen, er lei den langvarige konflikten. FOTO: Gidske Stark

Full strid mellom naboer og SiB

Etter flere år med giftig konflikt har nabolaget i Jekteviken fått nok. - SiB opptrer så arrogant og skamløst at vi ikke har ord, sier nabo Gunnar Vikene.