• (1/3)
    Her er kanoen tatt inn til land etter den dramatiske velten cirka 500 meter nord for Fredhaug kai. FOTO: VEGAR VALDE

- Tre mann i sjøen ved Frekhaug kai

Alle mann er oppe av vannet og redningsaksjonen avblåses.