• KOLLEKTIV: Bergensområdet får 17 milllioner kroner i ekstra midler til kollektivtiltak. Pengene kommer som følge av forhandlinger mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene. FOTO: Helge Sunde

17 millioner mer til buss og bane

...men Bergen får mindre enn Trondheim og Oslo.