• STINN BRAKKE: Fleire folk på kvar buss og vogn og sentraliserte ruter er løysinga på reknestykket når bergensarane skal reise meir kollektivt. FOTO: SEAN MELING MURRAY

Skyss-plan kan bli dyr for fylket

- Styresmaktene er nøydd til å stue folk tettare så dei kan ta bussen saman, seier transportforskar.