Nå blir Bergen-Oslo 20 minutter kortere

Ny vei med bompenger åpner om åtte dager.