- Tar førerkortet som straff

Advokatfullmektig Mikael Petersen mener det virker som politiet prøver å straffe cannabis-brukere ved å frata dem førerkortet.

Publisert Publisert

LA KORTENE PÅ BORDET: Dette er noen av bildene politiet fant på mobiltelefonene til dem som ble pågrepet i cannabisaksjonene. Bildet i midten er fra et beslag politiet gjorde i forkant av aksjonene. Foto: POLITIET

  • Rune Christophersen
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Han har seks-syv klienter som har mistet lappen etter å ha blitt tatt for ha røykt cannabis. Nå vurderer han å klage flere av sakene inn til Sivilombudsmannen.

Nærmere 30 ungdommer ble pågrepet i politiets store narkoaksjon mot videregående skoler i Bergen i vår. De aller fleste fikk påtaleunnlatelse, og slapp dermed straff. Likevel er det flere som har blitt fratatt førerkortet etter å ha innrømmet i avhør at de har røykt cannabis.

— For lav terskel

Advokatfullmektig Petersen mener politiets praksis er urimelig.

Les også

Mister lappen etter cannabisaksjonen

— Slik politiet håndterer regelverket i dag, mener jeg det er altfor lav terskel for å bli bedømt som «ikke edruelig», og at man dermed blir fratatt førerkortet. Det kan virke som politiet har oppdaget at de kan straffe cannabis-brukere på denne måten, sier han.

Vegtrafikkloven slår fast at man må være «edruelig» for å kunne ha førerkort. Hva det egentlig betyr, er et spørsmål om skjønn.

— Etter loven skal det ikke spille noen rolle at cannabis er et ulovlig stoff. Det er edrueligheten som skal vurderes. Spørsmålet er hvordan man skal vurdere en cannabis-bruker sammenliknet med en som drikker alkohol flere ganger i måneden. At man bruker cannabis noen ganger i året trenger ikke bety at man har et rusproblem som gjør en uskikket til å ha førerkort, sier Petersen.

Brev i posten

Borgarting lagmannsrett har tidligere slått fast det må minst tre overtredelser til i løpet av siste par år for å kunne inndra førerkortet på grunn av narkotikabruk.

Petersen mener det er kritikkverdig at politiet går til inndragelse for personer som bare er tatt én gang.

— Enkelte av dem har forklart i avhør at de har brukt cannabis jevnlig, og den informasjonen blir brukt mot dem. Plutselig får de et brev i postkassen om at de mister førerretten. Det er problematisk.

— Hva er problematisk med det, når vedkommende i avhør har innrømmet jevnlig bruk?

Les også

Får gå mot at desøker behandling

— Lagmannsretten mener nok ikke at tre drag av en hasjrøyk i løpet av et år er et rusproblem. I stedet antar de nok at det foreligger et alvorligere misbruk hvis en person presterer å bli tatt tre ganger i løpet av kort tid. Men ved å bare basere seg på uttalelser i avhør, er det ikke nødvendig å vente til vedkommende er pågrepet tre ganger. Dermed er terskelen for hva som er «edruelig» senket kraftig, sier Petersen.

Varslet barnevernet

Han har klaget flere av sakene inn til Politidirektoratet, som har gitt Hordaland politidistrikt medhold.

— Vi vurderer nå å klage enkelte av sakene inn til Sivilombudsmannen, og eventuelt gå videre til retten, sier Petersen.

En av dem som har mistet lappen, er en mann i 30-årene som ble tatt for cannabis-røyking i fjor høst.

— Jeg var dum nok til å innrømme at jeg røykte av og til i helgene, i stedet for å drikke alkohol. Jeg har ikke røykt dagen før jeg skulle kjøre bil eller på jobb. Likevel ble jeg fratatt førerkortet, sier småbarnsfaren.

Han mener vedtaket er helt urimelig.

— Å miste lappen er mye verre enn forelegget. Jeg ser på dette som ren straff. Når det går et halvt år fra politiet står på døren til vedtaket blir fattet, dreier det seg ikke om trafikksikkerhet, men straff. I tillegg måtte vi i møte med barnevernet, og de kom på hjemmebesøk, sier mannen, som sier han har sluttet å røyke.

Kan klage

Han må nå dokumentere rusfrihet i ett år før han kan håpe på å få tilbake lappen. De ukentlige turene til fastlegen må han ta med bussen.

Politiet har tidligere slått fast overfor BT at det ikke blir tatt hensyn til om rusmiddelet er lovlig ikke, når det gjelder å vurdere om noen skal fratas førerkortet.

— Vi ser på en konkret helhetsvurdering av ruseffekten. Det gjøres en skjønnsmessig helhetsvurdering i hvert tilfelle, har jurist Kirsti Fürstenberg ved Forvaltningsavdelingen i Hordaland politidistrikt sagt til BT.

Politiinspektør Ane Kvaal, leder for Forvaltningsavdelingen, kan ikke kommentere enkeltsaker. Hun understreker at personer som mister førerkortet har klageadgang.

— Vi følger Politidirektoratets praksis, og man har også mulighet til å klage på vedtaket til POD. Det bidrar til lik praksis i hele Norge på dette området, sier Kvaal.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Debatten om legalisering skal ikke tas på nachspiel

  2. - Jeg kommer aldri til å nærme meg hasj igjen

  3. Avslørte narkobruk i skoleoppgave