• STØTTEN: Oddny Miljeteig (SV) og Harald Schjelderup (Ap) mener Bergen kommune bør øke beredskapen for lignende Janne-saker der det hjelper lettest: Ved Gatejuristen, et tiltak fra Bymisjonen. Gatejuristen holder til ved Korskirken i Bergen sentrum. FOTO: ELIAS DAHLEN

Krever endring etter Jannes sak

Utvid tilbudet hos Gatejuristen, sier opposisjonspartiene i Bergen. Rødt vil ha et eget barnevernombud.