— De tar fra oss tryggheten i hverdagen, sier Nina Malkenes i Storetveit Vel.

— Jeg er rystet over at de kan gjøre det. De har ingen intensjon om å snu og heller ingen dokumentasjon på at stedet de har valgt på Wergeland er best egnet, supplerer Finn Sæbø. Han er styreleder for Borettslaget Eikeveien 4.

Han er også en av de nærmeste naboene til Fana Sparebanks gamle lokaler på Wergeland der det nye mottaks- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) skal ligge.

Mer informasjon

Sæbø og Malkenes har akkurat vært på et møte i Rådhuset der temaet har vært MO-senteret på Wergeland. Til stede på møtet var borettslag, næringsdrivende og velforeninger i området og sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF).

— Nå vet vi litt mer enn det vi har lest om i media, og litt mer hva kommunen vil at senteret skal være. Men vi har fremdeles behov for informasjon. Folk er skeptiske og redde. De er svært bekymret for oppvekstmiljøet, sier Mette Kvarme som er leder for Leaparken Velforening.

  1. oktober i år skrev Kvarme og styret i Leaparken Velforening et debattinnlegg i Bergens Tidende, der de blant annet reagerte på at de ble gjort kjent med MO-senteret på Wergeland gjennom media, og at senteret ble bestemt gjennomført uten noen form for dialog med beboere og velforeninger i nærområdet.

— Vi oppfordrer herved Bergen kommune og politiet til snarest å arrangere et møte med oss beboere i nærområdet, for å presentere planer og konkrete tiltak, og diskutere tidligere erfaringer fra etableringen av MO-senter på Laksevåg, skriver de i debattinnlegget.

Folkemøte før jul

Etter onsdagens møte på Rådhuset, mener Kvarme og Eirik Skare i velforeningen at det fremdeles er et informasjonsbehov.

— Vi sa ifra på møtet at kommunen må arrangere et åpent folkemøte på Wergeland før jul. Det er fremdeles mange som ikke vet at det kommer et MO-senter her, sier Eirik Skare.

— Bekymringen ligger også i om de klarer å følge opp tiltak og lovnader rundt byrådets «Handlingsplan mot åpne russcener», sier Kvarme.

Sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) har forståelse for frustrasjonen blant beboerne på Wergeland.

— Jeg har forståelse for behovet for informasjon og hva dette senteret er for noe. Vi fikk også en del kommentarer på at de måtte lese om dette i media, og vi ser at det er viktig med flere informasjonsmøter fremover. Vi vil blant annet innkalle til nytt møte rett over jul, sier sosialbyråd Dag Inge Ulstein.

Ulstein sier at de i tillegg til dette møtet også vil kalle inn til et åpent folkemøte på Wergeland før eller rett etter jul.

— Vi forstår at det er viktig med informasjon og vi håper å få til et godt samspill med nærmiljøet, sier han.

Men han er tydelig på at MO-senteret vil bli plassert på Wergeland.

— Det er rusavhengige i den bydelen og vi ønsker å gi dem et tilbud der de bor.

- Nå kampen begynner

Tilbake foran Rådhuset står Terje Gundersen som bor i området og Kjøpmann for Rema 100 på Wergeland, Preben Madsen.

— Det var mye frustrasjon på møtet. Det er ingen som forstår hvorfor de må legge MO-senteret i hjertet av Wergeland, sier Preben Madsen.

— Det ville de ikke svare på. Men det er nå kampen begynner. Vi har ikke tenkt å gi oss, supplere Terje Gundersen.

  1. juli 2014 skal øvre del av Nygårdsparken, Nord-Europas største åpne rus-scene, stenges av kommunen. Idet Nygårdsparken stenger, skal kommunen samtidig åpne to nye MO-sentere. Et av dem skal ligge på Wergeland i Årstad bydel og det andre på Nesttun.

Hva synes du? Si din mening her.