Protesterer mot rus-boliger

Beboere advarer mot katastrofale følger for barn og unges oppvekstmiljø.