- Har tillit til lærestedene

Kunnskapsdepartementet synes det er positivt at studentene sier ifra. - Vi forventer at de blir lyttet til, sier statssekretæren.