Nye gang- og sykkelveier i 2013

Disse veiene skal sikres. Og her bygges det gang og sykkelveier i Bergen i 2013. Sjekk kartet og finn ut om dine ønsker er med.