• FÆRRE SYKE: Situasjon er langt bedre enn den var i forrige uke, melder både Haukeland og legevakten.

- Influensatoppen kan være nådd

Halvering av antallet influensapasienter.