- De stjeler sin egen sikkerhet

Vandaler stjal og ødela brannslukningsapparat i Gudvangatunnelen.