Skadet av stein i ansiktet

Arbeidsulykke under rassikring på Voss.