Nesen er rottejegernes viktigste arbeidsredskap

Formeringsforholdene for rotter har vært optimale i Bergen det siste året.