- Ingen vanskelig beslutning å ta

Riksadvokaten mener en gransking av Monika-saken var uunngåelig.

Publisert Publisert

SKAL GRANSKE: Riksadvokat Tor-Aksel Busch skal granske politiets arbeid med Monika-saken.- Det sentrale er hvilken lærdom vi kan trekke av dette, sier Busch, som ikke vil si noe om hvem som skal lede arbeidsgruppen. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

 • Kristin Jansen
 • Guro Valland
 • Christian Nicolaisen
 • Yngvild Torvik
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Onsdag ettermiddag ble det kjent at riksadvokat Tor-Aksel Busch har bestemt seg for å gjennomgå politiets arbeid i etterforskningen i Monika-saken.

— Det var ingen vanskelig beslutning å ta. Vi mener at dette må gjøres. Det er en nokså oppsiktsvekkende sak og vi fant det helt naturlig å nedsette en slik gruppe, sier Busch til BT.

Uten hordalandspoliti

I løpet av få dager kommer han til å sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå etterforskningen frem til saken ble besluttet gjenopptatt. Arbeidsgruppen skal omfatte personer med påtale- og etterforskningsbakgrunn.

Ingen i gruppen skal ha tilknytning til Monika-saken. Den vil bestå av personer utenfor Hordaland politidistrikt, i følge Aftenposten.

— Vi har bestemt oss for at den første delen av politiets arbeid i saken må undersøkes nærmere, sier Busch til avisen.

Stig Nilsen, bistandsadvokaten til Monikas mor Kristina Sviglinskajas, sier til BT at han støtter en slik gransking fullt ut.

-Jeg mener det er helt på sin plass, og betryggende, at Hordaland politidistrikt blir gransket av eksterne. Her bør riksadvokaten berømmes for sin handlekraft, sier han.

Gudmundsen:- Ikke kritikk

Også politimester i Hordaland politidistrikt Geir Gudmundsen er glad for at etterforskningen i Monika-saken skal granskes av riksadvokaten.

LOVENS LANGE ARM: Politimester Geir Gudmundsen sier til BT at han lenge har ønsket gjennomgang av saken, også internt i Hordaland. Foto: Vegar Valde (arkivfoto)

— Jeg ser frem til at vi får en full vurdering av politiets arbeid, sier han.

Politimesteren tolker ikke initiativet fra riksadvokaten som en kritikk av arbeidet med Monika-saken.

— Vi har ønsket en gjennomgang, også internt i politidistriktet. Her handler det om å gjøre en grundig evaluering og se på hva vi kan lære av det som er gjort. Jeg oppfatter ikke et slik initiativ som kritikk, sier politimesteren.

- Ville dødsfallet blitt henlagt dersom saken hadde blitt sendt til statsadvokaten for gjennomgang, slik riksadvokaten foreslår?

— Det kan vi ikke vite nå, men evalueringen vil forhåpentligvis kunne gi et svar. Uansett høres det ut til å være en god sikkerhet i at den høyere påtalemyndigheten er inne og vurderer henleggelsene av mistenkelige dødsfall, sier Gudmundsen.

Ny henleggelsespraksis

«Det er ikke aktuelt å la evalueringen ustå til saken er ferdig etterforsket, og granskningen skjer uaktet av det videre arbeid som der skal skje», står det i en pressemelding fra riksadvokaten.

 • Les riksadvokatens uttalelse her
  Statsadvokaten ønsker også å endre rutinene rundt politiets henleggelse av saker om mistenkelig dødsfall.

VIKTIG GREP: Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) mener riksadvokaten sender et sterkt og tydelig signal. - Saken har avdekket åpenbare kritikkverdige forhold som man bør komme til bunns i. Dette er et viktig grep for å opprettholde høy tillit til politiet, sier han. Foto: Håvard Bjelland

— Vi kommer til å bestemme at saker om mistenkelig dødsfall, som er etterforsket av politiet og der politiet går inn for henleggelse, skal sendes til statsadvokaten for avgjørelse med en begrunnet tilrådning fra politiet, forteller Busch.

- Sjanse til å fastslå sannheten

Tiltaket om nye rutiner for henleggelse er et sunnhetstegn for rettssystemet i Norge, mener Peter Christian Frølich (H), stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen.

— Som Busch sier, er det et læringsperspektiv i dette. Som jurist er det også beroligende å se at sikkerhetsmekanismer som gjenopptakelse av saken og Riksadvokatens kontrollfunksjon fungerer.

- Riksadvokaten vil ha en ekstern gransking. Hvor viktig er det at hordalandspolitiet holdes utenfor?

— Det er betryggende i seg selv at dette er en ekstern granskning, spesielt når Riksadvokaten ser på noe så viktig som en ny henleggelsespraksis.

Frølich er glad for at etterforskningen er gjenopptatt.

— Nå får vi også sjansen til å få fastslått sannheten, takket være god journalistikk, en årvåken bistandsadvokat, og etterforskere som ikke har gitt seg.

BT har etterlyst kommentar fra justisdepartementet etter riksadvokatens avgjørelse. De ønsker ikke å kommentere saken fordi det pågår en etterforskning og ber om forståelse for dette.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Fengslet i fire uker

 2. Politimesteren tar selvkritikk i Monika-saken

 3. Monikas mor: - Jeg opplevde hele tiden ikke å bli trodd

 4. Her er Facebook-meldingen politiet lot ligge