— Det var klar tale fra Riksantikvaren, og et interessant og nyttig innspill. Men det er ikke noe i dette innspillet som gjør at vi må ha en kursendring, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

Da har han akkurat avsluttet møtet med riksantikvar Jørn Holme. Som BT har skrevet i dag, ga Holme klar beskjed om at en tunnelinnslag ved Kjøttbasaren, slik bystyret har vedtatt, vil møte innsigelse fra Riksantikvaren.

Vil oppheve vedtak

Geir Dale (Ap) mener at Holmes klare uttalelser må føre til at bystyret behandler hele saken på nytt, og opphever vedtaket fra juni. Den gang vedtok flertallet et hestehandlet kompromiss om Kjøttbasaren, til tross for at det reelle flertallet i salen trolig var lang tunnel fra Peter Motzfeldts gate.

— Vi har ikke mer tid å kaste vekk. Denne saken er trenert i lang tid, og vi kan ikke utrede og utrede et nytt alternativ som uansett blir stanset av statlige myndigheter. Martin Smith-Sivertsen må komme tilbake til bystyret med denne saken, slik at vi kan gjøre et nytt vedtak og vise det reelle flertallet i saken, sier Dale.

- Forholder oss

Men det har Smith-Sivertsen ingen planer om å gjøre:

— Bystyret har gjort et vedtak, etter lang debatt. Vi forholder oss til det vedtaket, og vil snart gjøre vedtak om å starte utredningene.

- Men kan ikke det bli å kaste vekk tid og penger, når Riksantikvaren er så klar i sin tale?

— Det er i hvert fall fornuftig å følge opp bystyrets vedtak. Og vi utreder jo hele traseen til Åsane og en trase vestover via Haukeland. Dette er utredninger som vi uansett får bruk for.

- Du selv er tilhenger av lang tunnel, og det er det også flertall for i bystyret. Er du redd for å provosere KrF og Venstre, siden du tviholder på kompromissforslaget?

— Bystyret har gitt byrådet et oppdrag, og da må vi utføre det. Jeg mener det er viktig med god dialog med alle partier, også på den borgerlige siden, i denne saken.

- Hva gjør dere hvis bystyret gjør et nytt vedtak som opphever det gamle?

— I så fall må vi forholde oss til det.

- Uholdbart

Geir Dale er skuffet over signalene fra Smith-Sivertsen.

— Ved ikke å gjøre noe, setter han hele bybanebyggingen i Bergen på spill. Vi vil etterspørre saken i bystyret, og snakke med de andre partiene for å få tatt opp igjen denne saken. Det er uholdbart bare å sitte og vente på en avgjørelse som uansett ser ut til å bli stoppet av Riksantikvaren.