Rømte Mallorca og reiste til Bergen

— Vi gjør det før døtrene våre.