Etterlyser vitner til overfallsvoldtekt

Politiet etterlyser vitner som oppholdt seg ved Laguneparken på langfredag i påsken i forbindelse med en overfallsvoldtekt.