Bål ga full utrykning

Brannvesenet fikk melding om at det kom røyk fra et oppdrettsanlegg nord på Askøy.