- Vi har alle vært feige

Geir Dale (Ap) kaller seg selv og politikerkollegaene feige, når det gjelder plasseringen av ny godsterminal i Bergen.

DETTE SKAL BORT: Nygårdstangen skal ikke være stedet for godsterminalen i Bergen i fremtiden.

I dagens BT kan man lese mer om Jernbaneverkets alternative plasseringer for den nye godsterminalen. Kort fortalt kan dagens terminal på Nygårdstangen ende opp hvor som helst i bergensområdet.

Jernbaneverket hadde opprinnelig 25 mulige plasseringer, og er nå nede i 12. En ny utredning skal slå fast hvor den kan havne.

Les også

Nå har de 12 alternativer

Dale, som sitter i byutviklingskomiteen for Ap i bystyret, mener politikerne burde tatt sterkere styring over plasseringen.— Vi er nødt til å ta debatten i det politiske miljøet i Bergen.

Unnfallenhet

Dale viser til at fylket har hatt ansvaret for saken som skulle si hvor den fremtidige havnen i Bergen skulle komme. Etter mange år med saksbehandling, har man fremdeles ikke landet på en plassering.

Dale mener godsterminalen og ny havn må sees i sammenheng.

— På grunn av tregheten mener mange nå at en fremtidig godshavn for vestlandsregionen kan ligge i Stavanger. Det er etter mitt skjønn veldig beklagelig, og bergensregionen vil tape stort på sikt.

Han er ikke nådig mot politikernes unnfallenhet i disse sakene.

— Her er jeg selvkritisk, og ikke bare kritisk mot et parti, men hele det politiske miljøet. Vi vet at en hver plassering av godsterminalen vil medføre masse protester fra mulige naboer. Det er en av årsakene til at man har vært feige.

Viktig nasjonalt

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) mener dette ikke bare handler om Bergens interesser, men også Norges.

— Gode og ikke minst fremtidsrettede transportløsninger i de største byene er en nasjonal sak.

Sortevik mener det er viktig at ikke Jernbaneverket kontrollerer denne saken alene.

— Her kreves politisk styring på høyt nivå; det vil si samferdselsministeren.

Sortevik mener prosessen bør styres politisk, og involvere Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Bergen kommune.

— En slik prosess er i gang i Drammen, sier stortingspolitikeren, som etterlyser mer initiativ fra Bergen og byrådsleder Monica Mæland (H).

Hvor mener du godsterminalen bør plasseres?

SELVKRITISK: Geir Steinar Dale (Ap) mener politikerne må tørre å si hvor godsterminalen skal havne. Andre Leknessund Wik