Her går det galt igjen

Bil kolliderte med trailer på strekningen hele Stord frykter.