Kreves for 68 mill.

Michele Saluzzi (27) skulle bare steke pizza. I dag møtte han i retten i Bergen.

Publisert Publisert

I dag startet rettssaken mot 27-åringen i Bergen tingrett. Han er tiltalt for uaktsom brannstiftelse, etter at fire sjøboder i Skuteviken ble ødelagt i brann en septembernatt i 2008.

Etterforskerne mener den italienske 27-åringen må ha gjort en fatal tabbe da han steikte pizza i en av sjøbodene samme natt som brannen brøt ut: At han i vanvare skrudde på en kokeplate på komfyren, som deretter fikk det til å brenne i en frityrkoker oppå platen.

— «No», hvisket italieneren lavmælt da han ble spurt om han var skyldig.

- Skulle røyke 27-åringen er student uten fast jobb, med «sporadisk månedsinntekt» og ingen formue.

I tiltalen som dommeren leste, står det at Saluzzi skulle steike en pizza, og at han samtidig har skrudd på en plate. Deretter skal han ha forlatt komfyren uten tilsyn for å røyke, og så lagt seg på sengen.

— Dette medførte stor fare for livet til seks andre beboere i Skuteviksboder nr 13, leste dommeren.

Saluzzi og de seks andre var sesongarbeidere som bodde i boden mens de jobbet i Bergen. Saluzzi selv jobbet i en bod på Torget.

Aktor kom ikke langt i sitt innledningsforedrag før han ble avbrutt av en opprørt forsvarer, Nils Christian Nordhus. Han reagerte på den norsk-italienske tolkingen. (...)

«Sterk sak»

  • Han skjønner ikke alt som blir sagt og mener noe blir tolket feil. Det er uholdbart. Sånn kan vi ikke ha det i en rettsstat, sa Nordhus like etter at retten var satt mandag formiddag.

Nordhus viste til en annen tolk i salen, som forsvarerne har brukt, og ba dommerne bruke ham i stedet.

I 09.55-tiden tok retten en kort pause for å ta stilling til dette.

Etter pausen ble den kvinnelige tolken fra benken bak i rettslokalet oppnevnt som ny tolk. Etter lunsj kommer det enda en ny tolk, flydd inn fra Oslo.

Nordhus mener, med bakgrunn i sakkyndige uttalelser, at kokeplaten ikke ble skrudd på. Han stilte også spørsmål ved om det overhodet var en frityrkoker oppå platen.

— Og om den var der, er det etter vårt syn irrelevant, den hadde ingen betydning for at brannen ble forårsaket, sa han i retten.

68 millioner Men straffesaken som startet i dag, er ikke den unge italienerens eneste bekymring. Etter brannen har det kommet varsler om gigantiske erstatningskrav mot ham. Kravene er fra fem ulike forsikringsselskaper og en sjøbodeier.

— Det dreier seg totalt om 68 millioner kroner, sier forsvarer Nordhus.

Tallet bekreftes av politijuristen som skal føre saken mot Saluzzi.

— Det er i underkant av 70 millioner, ja. Og da er det trolig en del forsikringsselskaper som sitter på gjerdet med ytterligere regresskrav, i påvente av at det kommer dom i straffesaken, sier aktor i saken, politiinspektør Rune Malt.

— Det er påtalemyndighetens oppfatning at denne brannen startet som følge av Saluzzis handlinger. Det baserer vi blant annet på forklaringer fra Saluzzi selv, og forklaringer fra de øvrige beboerne, sa Malt i retten i dag.

— At det dreier seg om et kulturminne, og at det er forhold rundt bygget som kan være i strid med plan- og bygningsloven, det danner et bakteppe for saken. Men det vil ikke være hovedfokus. Den biten av saken er det en egen etterforskning av, med to siktede.

- Trygg på frifinnelse

Malt opplyser at erstatningskravene vil bli holdt utenfor straffesaken.

— Det har blant annet med størrelsen på erstatningsbeløpene å gjøre, sier Malt.

— Kravene må eventuelt fremmes sivilrettslig. Hvis kravene da ikke betales, kan det enkelt sagt ende med forlik eller rettssak.

Saluzzi-forsvarer Nordhus tror erstatningskrav ikke kommer på tale. Han mener klienten har en svært sterk sak.

— Jeg går ikke ut med detaljer. Men jeg føler meg trygg på at det som kommer frem i retten vil føre til total frifinnelse, blant annet basert på tre sakkyndige vitner kalt inn av oss, sier Nordhus.

Det er satt av fire dager til rettssaken, der totalt 20 vitner skal forklare seg.

Publisert

Les mer om dette temaet