Kreves for 68 mill.

Michele Saluzzi (27) skulle bare steke pizza. I dag møtte han i retten i Bergen.