Vannalarm på Byggmakker

Brannutrykning til Laksevåg.