Voldtektsanmeldelser tredoblet

I 2009 ble det anmeldt tre ganger så mange voldtekter i Hordaland politidistrikt som i 1998.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

— Det er vanskelig å si hva denne økningen kommer av. En forklaring kan være at det de siste årene har vært mer fokus på voldtekt og betydningen av å komme og anmelde det, sier politioverbetjent Morten Ørn i analyseseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Økningen i Hordaland er større enn på landsbasis. Antallet anmeldelser i Hordaland er fra 1998 tredoblet, fra 41 til 121. På landsbasis er anmeldelser i samme periode doblet, fra 558 til 1226 årlig.

Nachspielvoldtekter

I en fersk analyserapport har politiet i Hordaland gjennomgått alle voldtekter som er anmeldt i politidistriktet i 2009.

Den viser at bare 8 av 121 anmeldte saker er voldtekter der offeret blir overfalt. I over en tredjedel av de anmeldte voldtektene hadde offer og gjerningsmann så vidt truffet hverandre før overgrepet.

  • Typiske eksempler kan være at gjerningsperson og offer har truffet hverandre i løpet av kvelden, på fest eller på et utested, heter det i rapporten.

I nesten alle disse sakene - 35 av 39 - var offeret alkoholpåvirket. I 27 av disse sakene var også gjerningsmannen ruset på alkohol.

  • Voldtektene og voldtektsforsøkene skjer typisk sent på kvelden, enten på festen eller i tilknytning til festen, eller på nachspiel, slår rapporten fast.
Det finnes trekk ved samfunnet vårt som viser at enkeltes syn på kvinner er blitt mer kynisk og brutalt de siste årene.

Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker

Økt alkoholforbruk

Nettopp alkoholkonsum står sentralt når politiet skal gi mulige forklaringer på den store økningen i antallet anmeldte voldtekter.

  • Vi vet jo at kvinners alkoholkonsum har økt de siste årene, og at deres forbruk nærmer seg mennenes, sier politioverbetjent Morten Ørn.

Også i den grupperingen som politiet kaller for voldtekt mellom venner, er alkohol involvert.

  • I halvparten av disse sakene er det alkohol. Trolig er tallet større fordi de som anmelder i denne kategorien ofte ikke melder fra at de har brukt alkohol. Årsaken kan være at de ikke føler det er relevant for overgrepet de har blitt utsatt for. Dette er jo personer som står hverandre nær, sier samfunnsviter Sigrid Skjøren, som har skrevet rapporten.
Les også

- Slått bevisstløs og voldtatt i brakke

Voldspornografi

Voldsforsker Ragnhild Bjørnbekk ved Politihøyskolen synes det er vanskelig å svare på om økningen i anmeldelser betyr at det faktisk er flere voldtekter.

Hun mener dagens forskning ikke har avdekket dette.

— Men det finnes trekk ved samfunnet vårt som viser at enkeltes syn på kvinner er blitt mer kynisk og brutalt de siste årene, sier Bjørnebekk, og viser til økt tilgang på voldspornografi.

Dette er snakk om pornografi som viser fornedrelse og voldtekt av kvinner, og fremstiller overgrepene som om kvinnene nyter det.

— Eksperimenter fra forskningen viser at personer som utsettes for denne formen for pornografi utvikler mer positive holdninger til overgrep enn andre som bruker vanlig pornografi, sier Bjørnebekk.

Hun peker også på at større forflytninger av folkegrupper gjør at man i Skandinavia har fått andre typer voldtekter enn man var vant til før.

  • Overfallsvoldtekter utføres som regel av personer som ikke har opprinnelig bakgrunn i Norge. Disse voldtektene utføres gjerne av personer som enten har en traumatisert bakgrunn, eller som ikke takler de kodene som gjelder i vår kultur, sier Bjørnebekk.

Killengreen: Mørketall

Leder for Politidirektoratet, Ingelin Killengreen, sier det er vanskelig å si hvorfor det har vært en økning i voldtektsanmeldelser de siste årene.

-Seksualforbrytelser er en type kriminalitet der det generelt er store mørketall. Dermed er det vanskelig å si om økningen i anmeldelser er et resultat av en faktisk økning i antall seksualforbrytelser eller om vi har oppnådd noe svært viktig - nemlig at forbrytelsene i større grad blir anmeldt, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

-Det kan være ulike faktorer som gjør at voldtektsofre ikke vil anmelde saken til politiet. En viktig årsak kan være at voldtekter ofte skjer i nære relasjoner, sierpolitidirektøren.

Voldtatt etter date

Voldtektsanmeldelser der menn er ofre er klart i mindretall i rapporten fra Hordaland politidistrikt. I 114 av sakene er det kvinner som er ofre. I syv av sakene er det menn. I en sak avtalte to menn et møte etter at de hadde chattet på internett. Dette møtet skal ha endt med en voldtekt i hjemmet til den ene av dem.

Den yngste personen som ble anmeldt for voldtekt i fjor var en 13 år gammel gutt som ble anmeldt for å ha voldtatt en jevnaldrende jente. Saken ble raskt henlagt siden gutten ikke er gammel nok til å en straffereaksjon.

Publisert